Werken met passie

Jij stelt als Leidster onze missie centraal in je werk. Die missie luidt: Spelen, leren en opvoeden in een sfeer van huiselijkheid en geborgenheid.
Als je weet wat je wilt doen (missie), is de volgende vraag die je je stelt, hoe je dat wilt doen. Bij de ‘hoe’ komt passie om de hoek. Passie kan je omschrijven door die passie te verwoorden met een aantal kwaliteiten.

In de functiebeschrijving Leidster Thuis zijn die kwaliteiten uitgeschreven. Denk aan gevoel voor verantwoordelijkheid, zorgzaam, speels, optimistisch en belangstellend.

Kinderopvang Thuis is constant op zoek naar leidsters die over (een aantal van) deze talenten beschikken.

De leidsters vormen de basis om kinderen veiligheid en geborgenheid te kunnen bieden en zij zijn de inspiratiebron voor kinderen om verder te ontwikkelen en te groeien. Om nieuwe ervaringen op te doen en goed voorbereid straks zelfstandig de wijde wereld in te kunnen trekken.

Wij stimuleren de ontwikkeling en groei van onze leidsters. Leren en groeien in je werk zorgen voor een uitdagende baan. Als je via Kinderopvang Thuis aan de slag gaat bij ouders, gaan wij er vanuit dat jij het leuk vindt om na te denken over je werk en over je eigen ontwikkeling.