Veiligheid & HygiŽne

Risico-inventarisatie en –evaluatie.
Jaarlijks wordt op elke opvanglocatie een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Met de Leidster Thuis en de ouders worden eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en hygiëne in kaart gebracht. 
 

Veilig Slapen.
Helaas komt het in Nederland af en toe voor dat een baby tijdens de kinderopvang overlijdt aan wiegendood. Zowel in kinderdagverblijven, bij gastouders als thuis. Aandacht voor preventie en voorzorgsmaatregelen kan het risico - dat in het bijzonder voor jonge baby’s tussen 3 en 9 maanden relatief hoger blijkt uit te vallen dan in thuissituaties - tot het uiterste beperken.
Kinderopvang Thuis spant zich er voor in de preventieve maatregelen zo goed  mogelijk onder de aandacht te brengen van de Leidsters. Wieg, bed en box zijn onderwerp van gesprek tijdens de risico-inventarisatie, opvang is alleen toegestaan in rookvrije locaties en wij informeren onze Leidsters over de meest actuele informatie van de Stichting Wiegendood, meer informatie over veilig slapen vind je hier.


Inspectie gastouderlocatie door GGD.
Voor de start van de opvang inspecteert de GGD op verzoek van de gemeente de locatie waarop de Leidster kinderopvang zal bieden. De GGD bekijkt of er een risico-inventarisatie is uitgevoerd, of de Leidster beschikt over een Verklaring omtrent het gedrag, of de Leidster het juiste diploma heeft, of zij een geldig certificaat Eerst Hulp bij Kinderongevallen heeft, of zij beschikt over een persoonlijk pedagogisch werkplan en of de woonomgeving veilig en schoon is. Op basis van een positief advies van de GGD kan de Leidster en haar opvanglocatie opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit register is openbaar, je kunt het hier vinden.

Inspectie gastouderbureau door GGD.
Kroostopvang/Kinderopvang Thuis wordt, zoals elke instelling voor kinderopvang, jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Onderwerpen van inspectie variëren van pedagogisch beleid tot bedrijfsvoering, van procedures tot diploma’s. Ons laatste inspectierapport vind je hier.