Veelgestelde vragen

 1. Hoe lang is de wachtlijst?
 2. Waarom wordt er inschrijfgeld berekend?
 3. Waarom betaal ik maandelijks bureaukosten?
 4. Wat kost de opvang mij per uur?
 5. Bemiddelen jullie ook voor buitenschoolse opvang?
 6. Moet ik een machtiging voor automatische incasso afgeven?
 7. Waarom wordt er rond de 20e van de maand geïncasseerd? 
 8. Mijn factuur is niet geïncasseerd, hoe kan dat?
 9. Ik wil mijn contractdagen of tijden wijzigen, kan dat?
 10. Ik wil mijn kind minder laten opvangen, kan dat?
 11. Mijn Leidster kan niet opvangen op andere dagen en/of tijden, wat nu?
 12. Ik word 's morgens gebeld door mijn Leidster omdat zij die dag ziek is en niet kan opvangen, wat nu?
 13. Kan mijn Leidster de opvang opzeggen?
 14. Heb ik recht op vervanging tijdens ziekte of vakantie van mijn Leidster?
 15. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
 16. Ik krijg een correctie op mijn factuur, waarom?
 17. Mijn factuur klopt niet, wat moet ik doen?
 18. Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag aanvragen?
 19. Kan ik mijn toeslag direct naar jullie laten overmaken?

1. Hoe lang is de wachtlijst?
Wij hebben geen wachtlijst. Bij ons heet dat bemiddelingstijd. Wij trekken ongeveer 3 maanden uit om voor u de geschikte Leidster te vinden. Niet elke beschikbare Leidster is voor jouw gezin geschikt. Onze opvang is maatwerk. Je moet een goed gevoel hebben bij de door ons aangeboden leidster.

2. Waarom wordt er inschrijfgeld berekend?
Bij inschrijving geef je ons opdracht om te zoeken naar een geschikte leidster en om de kinderopvang op te starten. Een medewerker komt bij jou thuis voor een intakegesprek waarin jij jouw wensen kenbaar kunt maken. Na het intakegesprek gaat de medewerker op zoek naar een geschikte leidster, als wij die niet in ons bestand hebben, gaan wij voor jou adverteren. Voor deze dienstverlening - informatie verstrekken over de mogelijkheden Kinderopvang Thuis jou kan bieden, het zoeken naar de juiste leidster én het voorbereiden van de start van de opvang en ervoor zorgdragen dat de leidster en de opvanglocatie ingeschreven worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen - worden nog geen bureaukosteen in rekening gebracht. Wij brengen (een deel van) deze kosten in rekening in de vorm van het inschrijfgeld.

3. Waarom betaal ik maandelijks bureaukosten?
Deze kosten brengen wij in rekening om ons dienstverleningspakket aan  te kunnen aanbieden. Deze bureaukosten maken overigens onderdeel uit van de uurprijs van de kinderopvang en worden gewoon vergoed als onderdeel van de kinderopvangtoeslag.

In de bureaukosten zijn begrepen o.a. de salariskosten van de bemiddelingsmedewerker, huisvestingskosten van Kinderopvang Thuis, afschrijvingskosten van onze activa,  kantoor- en administratiekosten, trainings- en opleidingskosten leidsters,  wervingskosten die betrekking hebben op werven van leidsters maar ook de wervingskosten om voor leidsters 'kinderen te werven', kosten van informatievoorziening waaronder de nieuwsbrief.

4. Wat kost de opvang mij per uur?
Onze bureaukosten bedragen  € 97,00 per maand per gezin. Dit betekent dat als u slechts 1 uur per week opvang nodig heeft, het uurtarief erg hoog is. Je zult zelden 1 uurtje opvang per week nodig hebben, meestal is het aantal uren per week minimaal 8 uur. 
Je ontvangt afhankelijk van het gezinsinkomen kinderopvangtoeslag. Wat de netto tarieven zijn kan je bij offerte laten berekenen.

5. Bemiddelen jullie ook voor buitenschoolse opvang?
ja

6. Moet ik een machtiging voor automatische incasso afgeven?
Ja, het is een voorwaarde van onze bemiddelingsovereenkomst die wij met jou afsluiten.
Door deze voorwaaarde kunnen wij op de tijd het salaris van de leidster uitbetalen. Indien je niet voor automatisch incasso kiest, betaal je € 2,50 per maand extra voor de administratiekosten.

7. Waarom wordt er rond de 20e van de maand geïncasseerd?
Wij incasseren rond de 25e van de kalendermaand, zodat wij er zeker van zijn dat wij aan het einde van de maand je leidster uit kunnen betalen. Helaas komt het voor dat een incasso niet lukt. Wij verzoeken je in dit geval zelf voor een spoedige betaling zorg te dragen. Er zal geen 2e incassopoging plaatsvinden.

8. Mijn factuur is niet  geïncasseerd, hoe kan dat?
Als de factuur niet de 1e van de maand aangemaakt is, maar later, dan kan het zijn dat deze factuur niet meegenomen wordt in de incassoronde. Dan wordt deze een maand later geïncasseerd.  Een factuur kan later aangemaakt worden bij opvang die snel door ons geregeld is en waarbij op de 1e van de maand nog niet bij ons bekend was wanneer de opvang zou starten en op welke dagen en/of tijden. Ook worden later correctiefacturen aangemaakt naar aanleiding van maandstaten (meer of minder werkuren). Het kan zijn dat de maandstaat waarop de factuur betrekking heeft, niet tijdig is ontvangen (de 1e helft van de kalendermaand), de facturatie schuift in dit geval door naar de volgende kalendermaand. In overige gevallen verzoeken wij je contact op te nemen met ons.

9. Ik wil mijn contractdagen of tijden wijzigen, kan dat?
Wil je jouw kind(eren) op andere dagen en/of tijden laten opvangen door uw leidster dan eerder afgesproken, overleg dit dan eerst met je leidster. Zij is degene die bepaalt of zij dat wil en kan. Als jouw leidster akkoord gaat met een wijziging, geef de wijziging dan bijtijds, minstens een maand van te voren, door aan ons. Op deze manier kunnen wij zorgen voor een correctie administratieve afhandeling wat betreft de facturering en voorkomt dit correcties achteraf.

10. Ik wil mijn kind minder laten opvangen, kan dat?
Je kunt een deel van de dagen/opvanguren opzeggen. Voor (gedeeltelijke) opzeggingen geldt dat dit kan peer elke van de maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

11. Mijn leidster kan niet opvangen op andere dagen en/of tijden, wat nu?
Of je laat je kinderen opvangen op de afgesproken dagen, maar als het voor jou noodzakelijk is dat je opvang hebt op andere dagen, dan betekent dit dat de opvang met je huidige leidster opgezegd moet worden. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. In overleg met jou gaan wij op zoek naar een andere oplossing, dit kan betekenen dat jouw kinderen opgevangen gaan worden door een andere leidster. Hou dan wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand bij je huidige leidster.

12. Ik word 's morgens gebeld door mijn leidster omdat zij die dag ziek is en niet kan opvangen, wat nu?
Tussen 7 en 9 uur 's morgens tijdens werkdagen kan je bellen met je opvangbegeleider 06-23126758 (Annelies) of 06-29459515) Bianca. Indien de telefoon niet direct opgenomen wordt, spreek je boodschap in, je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.  Bel op dit tijdstip alleen als je tussen 7 en 9 uur acuut opvang nodig hebt, niet voor vragen van algemene aard of om te melden dat je leidster ziek is en je géén vervanging nodig hebt.

13. Kan mijn leidster de opvang opzeggen?
Ja, net zoals jij de opvang kunt opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, kan de leidster ook opzeggen. Voor haar gelden dezelfde regels, opzeggen kan per elke dag van de maand met een opzegtermijn van 1 maand.

14. Heb ik recht op vervanging tijdens ziekte of vakantie van mijn leidster?
Nee, je hebt geen recht, wij kunnen nooit vervanging garanderen; wij zijn hiervoor afhankelijk van de beschikbaarheid en de bereidheid van onze leidsters. Wat wij wel hebben is een inspanningsverplichting. Er is ook altijd een mogelijkheid dat je kinderen een tijdens de ziekte of vakantie van je leidster opgevangen worden door een gastouder van Kroostopvang bij haar thuis.

15. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Als iets met de opvang zelf niet naar wens gaat, bespreek dit dan altijd eerst met jouw leidster. Komen jullie er samen niet uit, neem dan contact met ons op. Wij gaan samen met jullie werken aan een oplossing.

Ben je niet tevreden over ons, ook hier geldt, leg dit eerst aan ons voor. Komen wij er samen niet uit, dan kan je je klacht schriftelijk bij ons uiten. Je kunt dit doen door een brief te schrijven of ons te mailen. Wij wijzen je ook op je recht jouw klacht voor te leggen aan het Klachtenloket voor de kinderopvang. 

16. Ik krijg een correctie op mijn factuur, waarom?Wij facturen in de eerste helft van de maand de kinderopvangkosten van die maand. Deze kosten zijn gebaseerd op de opvang zoals afgesproken in de overeenkomst met je leidster. Als de leidster ziek geweest is of extra uren heeft opgevangen dan kan het zijn dat wij dit pas na het aanmaken van de facturen weten, een correctie volgt dan in de volgende maand. Wij streven er naar correcties, extra en minder uren zo spoedig mogelijk te verwerken.

17. Mijn factuur klopt niet, wat moet ik doen?
Meld al je vragen en opmerkingen over je factuur aan ons, het liefst via de mail, info@kinderopvang-thuis.nl De facturen worden in de eerste helft van de kalendermaand gemaakt, in de week die daarop volgt ontvangen wij veel vragen over de facturen. Het is voor ons het prettigst om  vragen en opmerkingen via de mail te ontvangen. Wij streven er naar om fouten op een factuur binnen twee weken te corrigeren.

18. Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag aanvragen?
De belastingdienst heeft hiervoor een aparte website http://www.toeslagen.nl/. Hier staat uitgelegd hoe je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. 
Heb je hulp nodig bij het invullen van het kinderopvangtoeslagformulier dan kan je altijd een beroep op ons doen. Wij zijn Hulp Informatie Punt Kinderopvangtoeslag en hebben hierdoor een rechtstreeks contact met de afdeling toeslagen van de belastingdienst.

. 19.Kan ik mijn toeslag direct naar jullie laten overmaken?Dit is vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk. De belastingdienst heeft de voorwaarden waaraan een kinderopvanginstelling moet voldoen om direct kinderopvangtoeslag op haar rekening te mogen ontvangen aangescherpt. Dit brengt voor ons zodanig hoge kosten mee dat wij van deze optie afgezien hebben.