Trainingen

Als Leidster zet je je dagelijks in voor de ontwikkeling van de kinderen die jij opvangt. Je bent bijvoorbeeld bewust bezig met spraak- en taalontwikkeling, je kent de talenten en voorkeuren van de kinderen en speelt daar op in.

Kinderopvang Thuis wil jou zelf ook net dat stapje verder brengen door je te prikkelen regelmatig even stil te staan bij de manier waarop je je werk doet. Wat geeft je plezier, waar haal jij je motivatie uit? Waar wil je naar toe en hoe ga je daar komen?
Alle leidsters nemen deel aan de startbijeenkomst van Kinderopvang Thuis. Tijdens de startbijeenkomst komen allerlei praktische zaken aan bod die je als Leidster tegen gaat komen.

Jaarlijks organiseren wij een terugkomdag. Een dag om te snuffelen aan onderwerpen die Leidsters bezighouden en je misschien net even dat andere perspectief biedt. Voor (herhaling) EHBO aan Kinderen, VVE en andere trainingen werkt Kinderopvang Thuis samen met Kroost&Training.

Intervisie - groei  met ons mee