Pedagogisch Werkplan

Om pedagogische doelen te bereiken heeft een Leidster de beschikking over een aantal ‘instrumenten’. Je kunt hierbij denken aan de omgeving, de materialen (o.a. speelgoed) die zij gebruikt in de opvang, het dagritme dat zij aanhoudt en haar eigen houding en manier van communiceren. In een persoonlijk pedagogisch werkplan beschrijft elke Leidster Thuis hoe zij de opvang vorm geeft, welke instrumenten zij inzet om de pedagogische doelen van Kinderopvang Thuis te bereiken. Het pedagogisch werkplan van de leidster is daarom een belangrijk onderdeel van het algemene pedagogisch beleidsplan. Nieuwe Leidsters worden in de basiscursus bijgeschoold op het gebied van pedagogisch handelen en het gebruik van het pedagogisch werkplan.

De Leidster en de ouders zullen in het belang van de kinderen de manier waarop zij omgaan met kinderen op elkaar afstemmen.