Organisatie

Kinderopvang Thuis is een organisatorisch ‘zusje’ Gastouderbureau Kroostopvang. Kinderopvang Thuis en Kroostopvang zijn beiden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 
Bij Kinderopvang Thuis krijgt elke leidster en elke ouder haar eigen begeleider en account-manager toegewezen.

De begeleider is aanspreekpunt in de aanloop naar en tijdens de opvang (intake, match, registratie, risico-inventarisatie, evaluatie) en de account-manager voor de administratieve afhandeling (overeenkomsten, wijzigingen, facturen en vergoedingen en jaaropgaven).