Na inschrijving

Kinderopvang Thuis neemt contact met jou op om een afspraak te maken voor kennismaking/intake. In ons eerste gesprek verkennen we jouw wensen en verwachtingen, leren wij je kinderen kennen, doen we een eerste check van de opvanglocatie (jouw huis) en maken we vervolgafspraken.

Is er een Leidster beschikbaar die aansluit bij jouw wensen dan volgt een kennismaking. En anders werven wij speciaal voor jou. We plaatsen dan een vacature op relevante websites – ook die van ons en zetten jouw vraag uit binnen ons netwerk. We houden wekelijks contact over onze acties.

Voordat opvang start zorgt Kinderopvang Thuis in samenwerking met ouders en de Leidster voor registratie van de opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Er zijn gemeenten die legeskosten heffen voor registratie. Deze legeskosten komen voor jouw rekening.

Zodra je bent ingeschreven bij Kinderopvang Thuis krijg je een bemiddelingsovereenkomst toegestuurd. In de bemiddeling staat beschreven wat je kan verwachten van Kinderopvang Thuis; onze wederzijds rechten en plichten staan beschreven.

Zodra je akkoord gaat met een aan jou voorgestelde Leidster Thuis, maken wij voor jullie een arbeidsovereenkomst op. In de arbeidsovereenkomst maken ouders en Leidsters afspraken over opvangdagen en –tijden, over opvang in (school)vakanties, over het salaris van de Leidster e.d.

Onze overeenkomsten zijn gebaseerd op de modelovereenkomsten van de Branche Organisatie Kinderopvang. De wet Kinderopvang verplicht kindercentra dossiers aan te leggen van ouders en Leidsters. Deze overeenkomsten vormen de basis voor deze dossiers.