kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip dat pas inhoud krijgt als duidelijk is wat daar onder wordt verstaan. Voor Kinderopvang Thuis is kwaliteit het juiste samenspel tussen enthousiaste, betrokken Leidsters, die met toewijding kinderen verzorgen en inspireren, accurate kantoormedewerkers, die zorgen voor een geruisloze administratieve en financiële afwikkeling van de opvang, ouders die met een goed gevoel hun kinderen toevertrouwen aan de zorg van de Leidster. Dit binnen een raamwerk van duidelijke onderlinge afspraken waarin wederzijdse verantwoordelijkheid centraal staat.

Kwaliteit is nooit ‘af’; wij werken daarom continue aan verdere verbetering. Wij doen dit graag in nauwe samenwerking met de ouders. Waar mogelijk betrekken wij onze Oudercommissie (in oprichting).