FAQ

  1. Waarom krijg ik pas de laatste werkdag van de maand uitbetaald of soms een paar dagen later?
  2. Waarom moet ik mijn vakantie 2 maanden van te voren doorgeven aan vraagouder en bureau?
  3. Wat moet ik doen als ik ziek ben en ik kan niet opvangen?
  4. Krijg ik gegarandeerd mijn salaris uitbetaald?
  5. Mijn vergoedingenoverzicht of loonstrook klopt niet, wat moet ik doen?
  6. Ik heb halverwege de maand een vergoedingenoverzicht ontvangen van mijn meeruren, maar deze is eind van de maand niet betaald.
  7. Met welk diploma kan ik leidster worden?
  8. Als leidster ben ik niet in loondienst, maar freelancer, wat betekent dat?

1. Waarom krijg ik pas de laatste werkdag van de maand uitbetaald of soms een paar dagen later?
De betaling aan jou wordt bij ons de laatste werkdag van de maand van onze bankrekening afgeschreven. Afhankelijk van jouw bank kan het een paar dagen duren voor het bij je bijgeschreven is. Onze bank is de ING, als je ook de ING hebt dan kan het dezelfde dag bijgeschreven zijn.

Wij incasseren de kinderopvangkosten tussen de 23e en 26e bij de ouders en betalen het geïncasseerde salaris vervolgens binnen 5 kalenderdagen naar de leidster door. Het gebeurt regelmatig dat een incasso niet lukt en wij in contact moeten treden met de ouder om de betaling alsnog te kunnen ontvangen. Hier kunnen enkele werkdagen overheen gaan. Zodra wij de betaling van de ouder hebben ontvangen storten wij deze door naar de leidster.

2. Waarom moet ik mijn vakantie 2 maanden van te voren doorgeven aan ouder en bureau?
Ouders moeten de tijd krijgen om vervangende opvang te regelen. Soms kunnen zij zelf de opvang regelen tijdens jouw vakantie, hetzij door zelf vakantie op te nemen of door de kinderen onder te brengen bij vrienden of familie. Maar vaak vragen zij ons om vervangende opvang. Wij hebben de tijd nodig om voor jouw opvangkinderen een goede vervangende leidster of gastouder te vinden.

3. Wat moet ik doen als ik ziek ben en ik kan niet opvangen?
Licht de ouders zo snel mogelijk in dat je ziek bent en niet kunt opvangen. Je hoeft niet direct het bureau te bellen. Je kunt ons van jouw ziekte op de hoogte stellen of dezelfde dag tijdens kantooruren, of een dag later. Wij willen dit graag weten in verband met de facturering. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van vervangende opvang, daar hoef jij niet voor te zorgen. Ouders beschikken over een telefoonnummer dat zij tussen 7 en 9 uur 's morgens kunnen bellen om vervangende opvang te vragen.

Dus bel niet 's morgens om 7.00 naar kantoor om je ziek te melden. Om 7 uur is er namelijk niemand aanwezig op kantoor en er gebeurt dan niets met jouw ziekmelding.

4. Krijg ik gegarandeerd mijn vergoeding uitbetaald?
Wij betalen jouw salaris als de ouders de factuur betaald hebben. Kinderopvang Thuis verricht uitsluitend een kassiersfunctie. Wel sturen wij de ouders direct een herinnering om te betalen. Mocht dit te lang duren, dan overleggen wij met jou en de ouders of de opvang eventueel stopgezet dient te worden. Zodra echter de betaling binnen is, maken wij het geld direct aan jou over.

5. Mijn vergoedingenoverzicht of salarisstrook klopt niet, wat moet ik doen?

Meld al jouw opmerkingen en vragen over jouw vergoedingenoverzicht aan je accountmanager op kantoor. Het liefst via de mail, info@kinderopvang-thuis.nl In de eerste helft van de maand worden de facturen, vergoedingenoverzichten en salarisstroken aangemaakt en in de week die daarop volgt ontvangen wij veel vragen hierover. Het is voor ons het prettigst om jouw vragen en opmerkingen via de mail te ontvangen. Wij streven er naar om fouten binnen twee weken te corrigeren.

6. Ik heb halverwege de maand een vergoedingenoverzicht ontvangen van mijn meeruren, maar deze is eind van de maand niet betaald.
Het kan zijn dat de meeruren bij ons zijn ontvangen na het aanmaken van de incassorun voor de ouder. De afrekening van de meer- of minderuren verschuift in dat geval naar de volgende maand.
Als een vergoedingenoverzicht halverwege de maand aangemaakt wordt, dan is de factuur ook pas halverwege de maand aangemaakt en hebben wij dit bedrag nog niet kunnen incasseren bij de ouders. De incasso gebeurt rondom de 24e van de volgende maand waardoor jij ook pas aan het einde van de volgende maand de meeruren uitbetaald krijgt

7. Met welk diploma kan ik leidster worden?
Een overzicht van de diploma’s die kwalificeren voor leidster (gastouder) vind je hier. Indien je niet beschikt over een diploma dat kwalificeert voor het gastouderschap maar wel veel ervaring hebt met het begeleiden en verzorgen van kinderen, dan kan je als aankomend leidster het MBO Helpende Zorg en Welzijn (HZW) diploma halen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Kennisnetwerk Gastouderopvang

8. Als leidster ben ik niet in loondienst, maar freelancer, wat betekent dat?
Je bent als leidster niet in loondienst bij Kinderopvang Thuis en ook niet bij de ouders wanneer je maximaal 3 dagen per week in dat gezin werkt.  De vergoeding (inkomen) wordt bruto aan jou aan het einde van de maand uitbetaald. Hierover moet je nog belasting betalen. Jaarlijks moet je zelf aangifte inkomstenbelasting doen en jouw jaarinkomen opgeven als ‘inkomen uit overige werkzaamheden’. Bij de start van de opvang laten wij je weten hoeveel jij van jouw bruto-inkomen hiervoor maandelijks moet reserveren (bijvoorbeeld door dit bedrag te storten op een spaarrekening). 
Maak je reiskosten voor je werk? Dan zijn die kosten aftrekbaar  bij jouw aangifte inkomstenbelasting. Openbaar vervoerskosten voor 100%, voor reizen met eigen vervoer kan je  € 0,19 per kilometer opvoeren, houdt daarvoor een rittenadministratie bij.
Je kunt jouw aangifte inkomstenbelasting uit besteden aan Administratiekantoor Kas & Kroost. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mieke van Beurden, mieke@kasenkroost.nl