Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondanks dat wij zorgvuldigheid betrachten in onze informatievoorziening kunnen er geen rechten aan onze informatie worden ontleend.
Kinderopvang in de Buurt BV h.o.d.n. Kinderopvang Thuis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden  informatie op websites waarnaar via hyperlinks op onze site verwezen wordt.
De informatie op onze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
 
Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinderopvang in de Buurt BV h.o.d.n. Kinderopvang Thuis, de inhoud of beeldmateriaal van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.