De leidster

De Leidster is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van kinderen in hun eigen woning, Thuis dus. Dat staat in haar functieomschrijving.

Maar bij jou Thuis, in de opvang van jouw kinderen gaat het natuurlijk om de manier waarop onze Leidsters hun taken oppakken. Daarom kijken we bij de selectie van onze Leidsters verder dan de wettelijke eisen en verplichting voor kinderopvang. En wij selecteren onze leidster daarom op de kwaliteiten:

Gevoel voor verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor je eigen taken en je eigen rol. Verantwoordelijk en oplettend  ten opzichte van de kinderen die je begeleidt en verzorgt,  ten opzichte van collega’s en ouders en ten opzichte van Kinderopvang Thuis.

Zorgzaam
Zorgzaam in de verzorgingstaken (hygiëne, veiligheid en geborgenheid). En zorgzaam in de zin van toegewijd, taken en activiteiten ‘met zorg’ uitvoeren. Aandacht voor de (woon)omgeving schuilt ook in de term zorgzaam.

Speels 
Speels in de zin van creatief en flexibel, relativerend; met een grap los je meer op dan met 20 vermaningen. Natuurlijk ook speels in spel en activiteiten; een Leidster mag best een beetje kind zijn!

Inspirerend organisatietalent
Het is de kunst om zo te plannen dat je ruimte creëert voor de zaken die er toe doen, die kinderen inspireren en motiveren om net dat beetje meer te ontdekken dan zij zelf voor mogelijk houden.

Optimisme
Een optimist herkent de lol van dingen, beleeft plezier aan alledaagse dingen, is levendig en reageert enthousiast op de omgeving. Een optimist geeft glans aan de wereld.

Belangstellend
Een belangstellend persoon kan luisteren en zich inleven in de ander. Belangstelling en een open, onderzoekende houding helpen om te leren van de dingen waar je mee bezig bent. Door belangstelling te tonen voor je omgeving, toon je je bereid te leren van en met de kinderen die je verzorgt. Andersom kan jij door tactvol te werk te gaan, je kennis en ervaring  overbrengen op je omgeving.